Westend Landgoed Vleisbeeste - Drakensbergers

Vleisbeesboerderyvertakking


Waarop fokus ons hier

Westend Landgoed se fokus word hier die beste omskryf met die doelwit om groter en beter kommersiële kuddes vir die toekoms daar te stel. En die fokus is beslis geslaagd. Die ras van keuse hier is Drakensbergers. By Westend Landgoed bestaan die kudde uit sowat 3 400 wat vervangingsverse en kalwers insluit. Teelkoeie op die landgoed is sowat die helfte van die kudde, op 1 700.

Cras tempus ligula a tempor adipiscing

Die doelwit by die vleisbeesvertakking

Die swart rasse, waarvan die Drakensberger deel is, was geskiedkundig dalk nie op die regte vlakke nie. Die uitdaging wat Westend Landgoed sedert die ontstaan daarstel, is om die swart bees op ʼn standaard te kry. Sodoende het ons begin om nuwe genetika in te kry deur ʼn tipe van basterkrag daar te stel waar gehalte bulle by telers verkry word om by hierdie doelwit uit te kom, Naamlik om dieselfde tipe bul by Westend Landgoed te teel – “Deur swartbeeste te teel wat nie terug hoef te staan vir rooibeeste in hierdie land nie. Ons wil geneties beter en beter presteer. Deur op ʼn hoë vlak met rooibeesvlakke te vergelyk.” Westend Landgoed teel ongeveer 25 bulle per jaar uit die veldbultoets en bring hulle in die teelprogram in. Hier word bulle ook baie selektief aangekoop, hoofsaaklik om genetika in te bring.

Westend bied elke jaar ʼn produksieveiling van surplus vroulike diere aan. Die veiling wat al ‘n gereelde instelling is, is al nege keer aangebied. Dit is juis geskep omdat mens nie graag jou surplus wil laat verlore laat gaan nie. In die nabye toekoms beplan Westend om ook bulle by die produksieveiling te voeg. Hier word met die veronderstelling gewerk dat as jy jou eie bulle wil verkoop moet jy die regte hoeveelheid kan voorsien – “Bulle vir jouself en die volgende ou.”
Hier moet ʼn tipiese vleisbeesboerdery volgens vereistes van ons tyd bestuur word. Om ʼn tipe bees met die regte eienskappe te teel wat die verbruikers se behoeftes direk aanspreek. Volgens Hannes Lombard is kommersiële kuddes vandag nie net groter nie, maar ook beter.
Uitstaande gehalte is hier die doelwit, met selfs ‘n pluimpie van Piet de Villiers, ʼn groot naam in die Drakensberg-gemeenskap, wat vertel dat hy “sonder twyfel verreweg die meeste van die diere by Hannes se veiling as stoetdiere kon keur.”
Deur op speenouderdom verkoop ons al ons bulkalwers, behalwe die om metings en evaluerings op te doen. “Ons boer met koeie en verkoop bulkalwers. Ons hou wel verskalwers om vervangingsverse te verkry.”
Elke iedere bees word hier geïdentifiseer. Deur middel van verskeie rekenaarstelsels word daar al vir die afgelope 30 jaar rekord gehou van kalwers, speenindekse asook deurentydse seleksie vir vrugbaarheid. Die laaste sowat 8 jaar word die rekords deur die rekenaarstelsel, herdmaster, vasgepen.

Veeartsenyprogram

Die kritiese faktor hier is dat jy kundigheid moet inkry:

Hier word kundigheid van Dr Frikkie Nel van Standerton ingeroep waar die beste program in terme van inenting, dosering, ensovoorts gevolg word. Frans Duminy van Volksrust en Hano Lombard doen saam die praktiese seleksies. Hier word pelvismetings van verse geneem en gebruik dan Frans se oordeel met speenindekse om verse te selekteer. Die Lombards roep ook die kundigheid in van Dr Hannes Dreyer, Voorsitter van SA Veldbul om veldbultoetse oor baie jare te doen. Op speenouderdom word ʼn persentasie speenkalwers volgens speenindeks uitgehaal, en koppelend met die oog-in-die-hand metode, word hulle deur die veldbultoetsprogram geneem. Dit word gedoen om metings, evaluerings en seleksies te doen.

Westend Landgoed is nie in verwerking van vleis nie

Tans is die boerdery nie betrokke by die verwerking van vleis nie.

Dus is Westend Landgoed nie assulks ʼn voerkraal nie, hoewel dit deel uitmaak van die maatskappy se toekomsplanne. Hier word uitskot koeie wel tans in voerkrale afgerond en vir ʼn spesifieke mark voorberei.


Doelwitte vir ekonomies vrugbare teelkoeie:

  • Teelkoeie wat hoofsaaklik vanaf natuurlike weidings produseer
  • Teelkoeie wat medium raam is, en nie oormatig (droog) bespier nie
  • Teelkoeie wat elke jaar ‘n gesonde fris kalf speen
  • Teelkoeie wat gras meer doeltreffend verbruik. Die meting van voeromsetverhouding sal belangrik word
  • Teelkoeie wat maklik kalf om verliese te vermy
  • Teelkoeie wat minder sorg of medisyne benodig
  • Teelkoeie wat ‘n hoe reproduksietempo handhaaf
  • Teelkoeie wat goed aanpas in hulle omgewing