Westend Landgoed Saadaartappels

Saadaartappels as boerderyvertakking


Jongste vertakking by Westend Landgoed

Die saadaartappelvertakking is die jongste vertakking by Westend en is sowat sewe jaar gelede in 2009 begin. Dus beslaan die vertakking net 6% van die hele opset. Dit is relatiewe klein vertakking in opsig van die hele Westend Landgoed - Hoofsaaklik as gevolg van die beperkte besproeiingsmoontlikhede en die feit dat daar een uit elke ses seisoene op 'n sirkel geproduseer kan word.

Cras tempus ligula a tempor adipiscing

Besproeiing

Uit die aard van die saak is die saadaartappel boerdery afhanklik van besproeiing en derhalwe word elke hektaar optimaal benut. Sodoende word gepoog om die sirkels waarop aartappels jaarliks geplant word se produksie te optimaliseer deur gronde te dreineer waar nodig.

Die afsetgebied vir Westend Landgoed hier is basies die nabygeleë Noordelike provinsie van Limpopo. Hier word uitsluitlik op die produksie van saadaartappels gefokus. ʼn Massiewe 80% van die saadaartappelproduksie gaan vir saad met 20% wat mark toe gaan, omrede dit te groot is.

Ons produseer hoofsaaklik vir privaat varsmark produsente in Limpopo. Hier word uitsluitlik van oopkultivars gebruik gemaak.
Die Morgenzon area leen hom veral goed toe vir aartappelboerdery. Die area naby Ermelo is eintlik perfek afgesonder, ver weg van ander aartappelprodusente. Om die waarheid te sê is die naaste aartappelprodusente op die naaste 100km en verder hiervandaan.
Die vertakking pas veral goed in die sisteem in terme van planttyd en oestyd. Dit bring mee dat toerusting soveel beter en optimaal benut kan word.

Beperkings

Elke stukkie grond moet optimale produksie verskaf.

Die vertakking het egter sy beperkinge in terme van groeigeleenthede. Die eerste is besproeiing - Tans word daar sowat 60 hektaar onder besproeiing verbou. Omdat aartappels 'n hoë risiko gewas is, en kapitaalinvestering baie hoog is, moet seker gemaak word dat elke stukkie grond optimale produksie verskaf. Uitbreidingsmoontlikhede sal altyd ondersoek word om die vertakking optimaal in die groter prentjie te laat funksioneer.