Westend Landgoed Melkery - Holsteins & Jerseys

Melkery as boerderyvertakking

Die melkery by Westend Landgoed word deur Gert Scholtz en James Sutherland bestuur. Hierdie vertakking is tans die tweede grootste vertakking van Westend Landgoed en beslaan 40% van die besigheid.

Cras tempus ligula a tempor adipiscing

Waarna strewe ons

Die doelwit hier is om meer produktiewe koeie te teël. Daar word derhalwe van kunsmatige inseminasie gebruik gemaak, en geen bulle is betrokke nie. Die heel beste genetika ter wêreld word gebruik en genomika word geïnkorporeer om sodoende meer effektief met insetkostes te wees. Om by die ideale koei uit te kom, werk ons op ‘n telingsprogram. Die beeste word gepunt met die doel om die negatiewe punte op te stoot met die optimale bees as doelwit. So word funksionele beeste geteël wat by ons stelsel inpas – Dit wil sê kleinraam tipe beeste om die beste balans tussen melklewerings en voerinnames te bewerkstellig.

Rasse waarmee ons boer

Ons boer hier grotendeels met Holsteins. Maar ons besigheidvooruitskatting voorsien dat die behoefte aan vet groter gaan word. In 2015 is daar derhalwe ook Jerseys ingekoop. Die Jerseykudde is tans op 10% en die beplanning is dat Jerseys oor vier jaar die helfte van die kudde sal beslaan.

Die uitbreiding by die melkery het in Mei 2016 begin en teen 12 Oktober is daar van die visgraatstelsel na die draaitafelsisteem oorgeskakel. Die eerste melking begin om 04:00 die oggend, die tweede om 12:00 en die derde sessie om 20:00. Elke proses het in die verlede 6 tot 7 ure geduur met 580 koeie in melk. Die nuwe stelsel maak die melkproses korter en meer effektief. Tans het ons 1 714 dagoud tot stokoud vroulike diere met die aantal koeie in melk huidiglik op 980. Die nuwe draaitafelsisteem het die melktyd tot drie-en-‘n-half na vier ure verkort. Tydens hierdie uitbreiding is daar ook 'n derde koeibehuisingstuktuur opgerig.
Koeigesondheid, koeigemak en repropduksie is van kardinale belang. Die melkbeeste is almal in koeiebehuising wat 66 meter x 40 meter groot is en 320 koeie huisves. Die koeie het uitstekende behuising en slaap bo-op riviersand wat twee keer per dag losgemaak en ontsmet word. Die doelwit is om die koeie in melk 3-5% te oorvoer omsodoende seker te maak daar is 24 uur per dag kos tot hul beskikking. Die koeie word met voermengers gevoer wat toegerus is met die nuutste presisietegnologie om nougeset kontrole te handhaaf. Dr Frikkie Nel van Standerdton verrig verder uitstekende diens waar hy eenmaal per week koeigesondheid, reproduksie en dragtigheidstoetse doen.
Westend se doelwit is om soveel as moontlik ruvoere self te produseer. Die produkte wat ingekoop word, word noukeurig getoets en ontleed ten einde te verseker dit voldoen aan die hoogste vereistes en standaarde. Daar word veral baie geinvesteer in die produseringsproses van die mieliekuilvoer omdat dit die basis van ons rantsoen is.
Die laktose, bottervet, proteïen, bakterieë en somatiese seltellings word deurgaans gemonitor. Die laktose bepaal indirek of jou koeie gemaklik is, en word tussen 4.95 en 5.00% gehandhaaf. Die somatiese seltelling word sover moontlik onder die Clover-vereiste gehou. Om te verseker dat ons die beste melk lewer word daar op 'n gereelde basis melkmonsters van individuele koeie geneem en weggestuur na labritoriums vir ontledings en gebasseer op die uitslae word daar dan sekere strategiese besluite geneem. Die melkmasjien word ook op 'n gereelde basis gediens en getoets.
Na geboorte tot op drie weke word die kalf in behuising geplaas waar elkeen individueel gevoer en gemonitor word. Hierna word die kalfies in groter kampies geplaas met meer beweegruimte wat voordelig is vir fisiese ontwikkeling en is ook toegerus met selfvoerders wat die hoeveelheid melk en pille monitor wat elke dag ingeneem word. Die kalfies bly daar tot op speen waar hul gewoonlik twee maande oud is of hul geboortemassa verdubbel het. Op 13 maande word hulle geïnsemineer en nadat hul gekalf het is hulle in melkproduksie. Dus van geboorte tot in melkproduksie duur sowat 22 tot 24 maande.
Ons is nou in ‘n uitbreifase en verse word derhalwe nie verkoop nie, daarom trek ons hulle terug in die sisteem in. Die ongeveer 40% bulkalwers word wel verkoop omdat ons in die melkbedryf is, en op melkproduksie fokus.
Mishantering is ‘n melkboer se grootste kopseer, en so ook hier by Westend. Hier het ons mispitte vanwaar die mis met tenkers opgesuig word en na die lande geneem word vir bemesting. Biosekuriteit is ook hoog op die prioriteitslys waar die besoekers so higiënies as moontlik met biosekuriteitsprotokolle hanteer word.

Aan wie lewer Westend Landgoed Melkery

Meer as ‘n miljoen liter melk word per maand aan Clover gelewer.

Die melk by Westend Landgoed word direk aan Clover gelewer waar kwaliteitsontledings op ‘n daaglikse basis gedoen word. Dus moet die melk van uitstaande gehalte wees. Huidiglik word 37 500 liter per dag gelewer. Clover is vir ons die mees betroubaarste, jy is verseker van jou geld en kry ook markverwante pryse. Clover groei daarteenoor ook genoegsaam om ons groei hier by Westend Landgoed te absorbeer.