Westend Landgoed Akkerbou – Mielies en Sojabone

Akkerbou as boerderyvertakking


Fokus van Westend is op Akkerbou

Die fokus op Mielies en Sojabone beslaan nagenoeg 44% van die boerdery hier. Sowat 25% van die area leen hom toe tot akkerbou met die res wat as natuurlike weiding is. Akkerbou is ook die oudste vertakkings hier by Westend Landgoed.

Cras tempus ligula a tempor adipiscing

Mielies en Sojabone

Akkerbou word hier op ongeveer 5 000 hektaar van die 18 000 hektaar boerdery verbou. 'n Deel van hierdie hektare, 560 hektaar, is egter onder besproeiing. Mielies en sojabone word om die helfte verbou met ander woorde 50% wisselbou tussen die twee word toegepas. Nagenoeg 340 hektaar mielies word afgesny vir kuilvoer en sowat 100 hektaar voersorghum word ook gekerf wat dan vir die melkery vertakking gebruik word. Die kerf en inkuil van sojabone word tans ernsitg ondersoek om duur lusern gedeeltelik mee te vervang en sodoende meer selfvoorsienend te wees.

Die omgewing hier is dalk nie 'n top akkerbou wêreld nie. Daarom word die besigheid uitgebrei met verskillende vertakkings wat mekaar perfek aanvul. Die Akkerbou segment het ook redelik sterk uitgebrei oor die laaste dekade waar tegnologie geïnkorporeer word om die laer potensiaalareas tot hul reg te bestuur.
Bewerkingsmetodes word hier aangepas vir hierdie spesifieke omgewing. Ons bewerk nog steeds en probeer by 'n goue middeweg die afgelope ses jaar uitkom tussen bewerking en geen bewerking. Oor die laaste 10 jaar word geeksperimenteer met verskeie metodes en maniere om boerdery so volhoubaar as moontlik te maak.
So drie jaar terug in 2013 het Westend Landgoed reeds met presisieboerdery begin. “Daar is eers met presisiebekalking begin, wat vir ons die beste vertrekpunt was.” Al die lande is gekarteer in terme van chemiese kartering wat deur SGS Envirocrop behartig was. Al die lande se potensiaal en grondtipes is bepaal en varieerbare bemestings word dienooreenkomstig toegedien. Verder bly die Lombards altyd op hoogte van die beste genetika in terme van kultivars. Die afdeling is veral van waarde omdat Morgenzon 'n moeilike omgewing is en omskryf kan word as 'n laer tot medium potensiaal akkerbou omgewing, wat ons dus noodsaak om ons natuurlike hulpbronne optimaal te ontgin en bestuur.
ʼn Gedeelte van die mielies word in die melkery se rantsoene gebruik en met die res wat bestem is en bemark word vir verskillende sisteme in die land.
Hier is verskriklik baie variasie in terme van grondtipes en gronddieptes. Daarom was opbrengskaterings die belangrike volgende stap om volhoubaarheid te verseker en elke hektaar te bemes volgens potensiaal. Sowat 55% van die grond is die Avelon tipe wat van jou beste landbougrond is. Die dieptes wissel hier van 0.6 m diepte tot meer as ‘n meter. Die ander grondtipes wat hier voorkom is Hutton/ Bainsvlei wat sowat 30% van die grond by Westend Landgoed beslaan met Arcadia, Longland en Rensburg die ander grondtipes
Die gemiddeld reënval van 700 mm per jaar is ‘n besonderse groot voordeel wat akkerbou sterk ondersteun, veral as al die ander praktyke reg bestuur word. Die verspreiding van reën deur die hele groeiseisoen speel egter 'n baie belangrike rol vir optimale opbrengste. Die balans word verkry deur horisontaal sowel as vertikaal uit te brei om meer as inflasie te groei. Om die waarheid te sê het die boerdery vanaf die jaar 2000 letterlik verdubbel.

Die groot geheim van boerdery in hierdie area is dat al die vertakkings in verhouding moet groei - Wat 'n gesonde beginsel vir ons is. Ons hulpbronne bepaal basies die groei in die verskillende vertakkings van die besigheid. Hier is risikoverspreiding uiters belangrik.

Die sukses en toekoms

Die Akkerbou vertakking word oorhoofs deur Hano Lombard bestuur:

Elke besigheid moet ‘n goeie besigheidsbeginsel dryf wat ʼn groeikomponent het wat binne vermoeë bestuur moet word. Verder kyk ons ook om waarde toe te voeg en naspeurbaarheid te dryf wat daartoe sal lei dat meer waarde tot produk gevoeg sal word.